Återtagspriser

Återtagspriser

                        Gällande Återtagspriser


Återtagsslakt som ska styckas på Närkekött / Robertsons:


  • NÖT: 10,50 kr/kg + moms
  • KALV: 11,50 kr/kg + moms
Örebro den 1 Mars 2024