Återtagspriser

Återtagspriser

Återtagspriser gällande fr.o.m. 1 September 2020


Återtagsslakt som ska styckas på Närkekött / Robertsons:


  • NÖT: 8,00 kr/kg + moms
  • KALV: 9,00 kr/kg + moms


Återtagsslakt som ej ska styckas på Närkekött:

  • NÖT: 9,00 kr/kg + moms exkl frakt

(fraktkostnad 0,60 kr/kg)

  • KALV: 10,00 kr/kg + moms exkl frakt

(fraktkostnad 0,60 kr/kg)


Örebro den 31 Augusti 2020

Kenny Thor   070-86 255 86

Double-click here to add your own text.