Återtagspriser

Återtagspriser

Återtagspriser gällande fr.o.m. vecka 1, 2020


Återtagsslakt som ska styckas på Närkekött / Robertsons:


  • NÖT: 6,50 kr/kg + moms
  • KALV: 7,50 kr/kg + moms


Återtagsslakt som ej ska styckas på Närkekött:

  • NÖT: 7,50 kr/kg + moms exkl frakt

(fraktkostnad 0,60 kr/kg)

  • KALV: 8,50 kr/kg + moms exkl frakt

(fraktkostnad 0,60 kr/kg)


Örebro den 26 December 2019

Kenny Thor   070-86 255 86

Double-click here to add your own text.

Närkes Slakteri i Gällersta AB

Attersta 426

705 94 Örebro

E-post: info@narkesslakteri.se

Tel 019 -  239075

Fax 019 - 239076