Branschinfo

Branschinformation

Hos aktörerna nedan finner du värdefull branschinformation.

 

Statens Livsmedelsverk

Jordbruksverket

Naturbeteskött

Svenska hästavelsförbundet

Närkes Slakteri i Gällersta AB

Attersta 426

705 94 Örebro

E-post: info@narkesslakteri.se

Tel 019 - 239075

Fax 019 - 239076