Aktuellt

Aktuellt

Förändring gällande återtag av hudar


Från och med v. 32 2018 finns inte möjligheten att salta hudar kvar.


Detta innebär att om någon önskar återtag på hud så måste denna hämtas på slakteriet samma dag som djuret slaktas.


Kostnad 800 kr/st.


---------------------------------------------------------------------------------------


Gustafskorv AB inleder ett samarbete med Närkes Slakteri AB.


Gustafs som tillverkar den välkända Gustafskorven gjord av hästkött inleder nu ett samarbete med Närkes Slakteri som innebär att Närkes Slakteri övertar styckningsverksamheten i Stockholm.

Gustafskorv AB förvärvade den 15 maj 2015 häststyckningslinjen ur Kvalitétskött Sverige AB:s konkursbo.

 

Enligt Lars Edvinsson VD på Gustafskorv AB så blir detta samarbete en mycket bra lösning för båda företagen, en av anledningarna är att Närkes Slakteri AB redan idag har en fullt fungerande hästslakt och häststyckning vilket också innebär att både hästråvara och kvalité blir säkerställd för oss på Gustafs.


För vår del så innebär detta att vi får tillgång till fler hästar som är positivt i flera aspekter. Vi kommer dessutom att kunna frigöra lite styckningskapacitet på Närke Kött i och med att alla hästar skickas till anläggningen i Stockholm säger Göran Björklund VD på Närkekött.


Start av detta kommer att ske när alla tillstånd är godkända


För mer information kontakta: Lars Edvinsson VD / Gustafskorv AB 070-556 94 35 eller Göran Björklund VD Närkekött AB 070-4052958


Lars Edvinsson VD / Gustafskorv AB

     0243-79 35 44, 070-556 94 35 eller lars@gustafskorv.se


---------------------------------------------------------------------------------------

GDPR


En ny EU-förordning (GDPR) om datalagring trädde i kraft 25/5. Vi vill därför informera om att Närkes Slakteri behandlar och lagrar de personuppgifter som du lämnar vid slakt för ändamålen slaktanmälan, avräkning, statistik, information och för uppföljning. Vi lämnar uppgifter vidare till myndigheter och vissa branschorganisationer för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning. Kontakta oss om du vill ha mer information om hur vi hanterar personuppgifter.


info@narkesslakteri.se

019-239075Närkes Slakteri i Gällersta AB

Attersta 426

705 94 Örebro

E-post: info@narkesslakteri.se

Tel 019 -  239075

Fax 019 - 239076