Återtagspriser

Återtagspriser

Återtagspriser gällande fr.o.m. vecka 1, 2016

 

Återtagsslakt som ska styckas på Närkekött:

 

  • NÖT: 5,50 kr/kg + moms
  • KALV: 6,50 kr/kg + moms

 

Återtagsslakt som ej ska styckas på Närkekött:

  • NÖT: 7,00 kr/kg + moms exkl frakt

(fraktkostnad 0,60 kr/kg)

  • KALV: 8,00 kr/kg + moms exkl frakt

(fraktkostnad 0,60 kr/kg)

 

Örebro den 26 oktober 2015

Kenny Thor 070-86 255 86

Närkes Slakteri i Gällersta AB

Attersta 426

705 94 Örebro

E-post: info@narkesslakteri.se

Tel 019 - 239075

Fax 019 - 239076